دکتر رامین اقتداری

سمت: معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشکده علوم پزشکی لارستان
رشته تحصیلی: دکتری پزشکی
ایمیل : r.eghtedari@larums.ac.ir
تلفن : 0715255512-16 داخلی 204

سوابق تحصیلی:

 • دکتری پزشکی دانشگاه شیراز

سوابق اجرایی:

 • رئیس مرکز بهداشت 76-73
 • رئیس مرکز بهداشت 83-76
 • رئیس جمعیت هلال احمر  85-83
 • معاونت درمان دانشکده 94-93
 • معاونت توسعه دانشکده 96-94
 • قائم مقام دانشکده 96-94
 • مدیر فنی دانشکده 99
 • عضو شورای شهر 96-92
 • رئیس شورای شهر لار 94-92

توانمندی‌های علمی:

 • پزشک مشاور ژنتیک
 • پزشک MMT