محتواهای آموزشی

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی لارستان

راهنمای استفاده از سامانه کشوری ویژه کارشناس MCMC

file name : vizahea-karshenas-MCMC.pdf
file size : 2 MB
دانلود

وضعیت صحیح شیردهی آموزش عملی

file name : vaziate-sahih-shir-dehi-amoozesh-amali.pdf
file size : 6 MB
دانلود

دستور العمل مراقبت از بیماران قلبی در بارداری، زایمان و پس از زایمان

file name : moraghebat-az-bimaran-ghalbi-dar-bardari.pptx
file size : 86 KB
دانلود