شرح وظایف مدیر خدمات پشتیبانی

معاونت توسعه دانشکده علوم پزشکی لارستان

 • تامین فضا وتدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات تحت نظر
 • انجام اقدامات لازم برای تامین نظافت و سالم‌سازی محل کار و تامین بهداشت محیط مناسب برای ارائه خدمات
 • تامین وسایل ارتباطی مورد نیاز در جهت تسهیل انجام ارائه خدمات
 • تامین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان
 • حراست و نگهبانی از تاسیسات و تجهیزات و ملزومات اداری
 • برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی
 • برنامه ریزی و ارائه طرح های مربوط به کنترل و کاهش هزینه‌های غیرضروری
 • سازماندهی ،تعیین شرح وظایف ،تقسیم کار، تعیین حدود اختیارات و تفریض اختیار در بین ادارات تابعه
 • پیش بینی نیازهای دانشگاه از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها
 • پیش بینی اعتبارات لازم و تنظیم بودجه سالانه واحدهای زیرمجموعه
 • برنامه ریزی جهت واگذاری بخش خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی، انبارداری، تعمیرات و نگهداری خودرو ها
 • رضایت سنجی از مراجعین حوزه مدیریت و سازمان سنجش ارائه خدمات
 • پیش بینی نیاز های تدارکاتی دانشگاه و انجام اقدامات لازم جهت اخذ اعتبارات
 • انجام بررسی های لازم برای شناخت بازار و گاه از نوسانات قیمت ها
 • رسیدگی و صدور دستور لازم به نامه‌ها و گزارش‌های رسیده
 • امضای احکام گوناگون مانند مرخصی، مأموریت و …. مربوط به کارکنان تحت سرپرستی
 • نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی های لازم
 • شرکت در نشست ها و کمیسیون های گوناگون برابر دستور
 • بررسی گزارش‌های تهیه شده از کارهای انجام یافته و ارائه به مقامات مافوق